LINDEBERG VISION Ab, arkitekter

Vi har lång erfarenhet av arkitekt- och byggprojekt rörande bostäder villor, radhus, flerfamiljshus, industrier, kontor, detaljhandel och offentliga byggnader. Kunskap om projektledning från programskede till slutbesiktning.

Vid stora projekt skapar vi en projektspecifik sammansättning av konsulter där vi styr och handlägger projekten hela vägen från början till slut.

Rein Lindeberg, arkitekt SAR/MSA


Med 40-års erfarenhet av arkitekt- och byggprojekt rörande bostäder, industrier, kontor, detaljhandel och offentliga byggnader. Kunskap om projektledning från programstadie till slutbesiktning. Mångårig erfarenhet som projektör/projektledare på större kontor och som egenföretagare. Fortlöpande utbildning inom fastighets- och byggbranschen. Kontrollansvarig PBL K-nivå.


Henry Ausmann, civilingenjör LTH

Projektledning, upphandlingar, avtal och utredningar

Pia de Wahl, arkitekt KTH

Medverkande arkitekt, verksam konstnär, digital bildproduktion och digital marknadsföring.

Magnus Wahlgren, Arkitekt SAR / MSA